فیلتر ممبران درواقع یک غشا نیمه تراوا می باشد که نقش مهمی در تصفیه آب دارد. غشاء به صفحه یا ورقه ای گفته می شود که سیالات از آن عبور می کنند همچنین به این دلیل به این غشاء نیمه تراوا گفته می شود که برخی از ذرات و مواد را از خود عبور می دهد و از عبور برخی دیگر جلوگیری می کند. منافذ فیلتر ممبران بسیار ریز و در حدود 0001/0 میکرون می باشد.

در ادامه این مقاله مختصرا به بررسی این موضوع می پردازیم که چرا فیلتر ممبران آب کمی تولید می کند یا اصلا آب تولید نمی کند:

فیلتر ممبران آب کمی تولید می کند

1- مسدود شدن فیلتر: با گذشت زمان، فیلتر غشایی می تواند با ناخالصی ها و ذرات آب مسدود شود که می تواند جریان آب را از طریق فیلتر محدود کند و نهایتا منجر به خروج آب بسیار کم یا عدم خروج آب از دستگاه تصفیه شود.
2- فشار کم آب: اگر فشار آب پس از پمپ برقی دستگاه تصفیه آب کم باشد، فیلتر غشایی ممکن است نتواند به درستی کار کند و در نتیجه آب کمی تولید شود یا اصلاً آب تولید نشود.
3- غشای آسیب دیده: فیلتر غشایی می تواند در طول زمان آسیب ببیند، به خصوص اگر در معرض سطوح بالای کلر یا سایر مواد شیمیایی موجود در آب قرار گیرد، می تواند باعث شکسته شدن غشاء یا کاهش اثربخشی آن و نهایتا منجر به کاهش جریان آب شود.
4- نصب نادرست: اگر فیلتر ممبران به درستی نصب نشده باشد، ممکن است به درستی کار نکند که می تواند منجر به تولید کم یا عدم تولید آب شود.
5- ایراد در سایر قطعات دستگاه: ممکن است اجزای دیگر دستگاه تصفیه آب معیوب یا آسیب دیده باشند، مانند پمپ یا قطعات برقی که می تواند باعث کاهش جریان آب شود.
6- تجمع آلاینده ها: با گذشت زمان، فیلترهای موجود در دستگاه تصفیه آب می توانند با رسوب، زباله و سایر آلاینده ها مسدود شوند. اگر فیلترها به طور مرتب تمیز یا تعویض نشوند، این آلاینده ها می توانند جمع شده و کارایی دستگاه تصفیه را کاهش دهند و منجر به تصفیه نشدن کامل آب شوند.
7- رشد باکتری: آبی که برای مدت طولانی در دستگاه تصفیه راکد می ماند می تواند به محل رشد باکتری ها و سایر میکروارگانیسم ها تبدیل شود. این ارگانیسم ها می توانند رشد کرده و تکثیر شوند و منجر به تولید آبی شوند که نوشیدن آن به طور بالقوه ایمن نیست. وقتی فیلترهای دستگاه تصفیه آب با آلاینده ها مسدود می شود، آب می تواند طعم و بوی نامطبوعی پیدا کند. این می تواند آب را ناخوشایند کند و مردم را از استفاده از دستگاه تصفیه آب منصرف کند.
8- عدم تعویض به موقع فیلترهای پیش تصفیه: در صورت عدم تعویض به موقع فیلترهای پیش تصفیه احتمال عبور ناخالصی و ورود به فیلتر ممبران افزایش یافته و زودتر از موعد کیپ می کند.
9- عبور کربن فعال از فیلترهای پیش تصفیه: بعضی وقت ها ممکن است در اثر پارگی توری فیلتر مرحله دوم، یا مرغوب نبودن جنس کربن، ذرات ریز کربن به سمت فیلتر ممبران حرکت نموده و آن را از کار بیاندازد.
10 –مرغوب نبودن فیلترهای کربنی پیش تصفیه: درصورتیکه جنس کربن فیلترهای پیش تصفیه در مرحله 2 و3 مرغوب نباشد و کیفیت پایینی داشته باشد قدرت خوبی برای جذب کلر آب نخواهد داشت. بنابراین کلر وارد ممبران خواهد شد و ممبران را خراب خواهد کرد.

سخن پایانی

همانطور که در مقالات دیگر نیز اشاره شده فیلتر ممبران اصلی ترین فیلتر و درواقع قلب دستگاه تصفیه آب می باشد. بنابراین از یک سو باید در انتخاب نوع آن دقت نمود و تلاش شود تا از مدل های باکیفیت استفاده گردد و از سوی دیگر دستورالعمل های لازم برای جلوگیری از خرابی پیش از موعد آن به کار گرفته شود که یکی از این موارد استفاده از فیلترهای پیش تصفیه مرغوب و باکیفیت می باشد. برای خرید انواع فیلتر دستگاه تصفیه آب به بخش فیلترها در فروشگاه زلال آب مراجعه نمایید.