گواهینامه ی NFS اطمینان های مختلفی را به فرد خریدار دستگاه تصفیه آب می دهد، اطلاعاتی که همگی می توانند شاخص های موثری در انتخاب شما باشند. این اطمینان ها را می توان در سه بخش دسته بندی کرد:

  1. اطمینان عملکرد

همواره شرکت های تولید کننده ی دستگاه های تصفیه ی آب خانگی این ادعا را دارند که دستگاه هایی تولید می کنند که آلاینده های آب را 90 تا 98 درصد از بین می برد. خریدار اطلاعات فنی و علمی یا تخصصیِ چندانی ندارد و دستگاه یا روش خاصی هم آن لحظه در اختیار ندارد تا صحتِ ادعای تولید کننده را اثبات کند. این کار، وظیفه ی NSF می باشد. این سازمان که پیشتر پیرامون عملکرد آن گفتیم، سازمانی است که سلامت و بهداشت عموم را در راس برنامه های خود قرار می دهد. در این زمینه این سازمان تجهیزات تولید شده ی دستگاه های تصفیه آب را مورد بررسی و آزمایش های مخصوصِ “صحت آزمایی” قرار می دهد و در صورتی که از فیلتر های سازمان و حداقل الزامات مورد نیاز عبور کردند، به شرکتِ تولید کننده ی دستگاه تصفیه آب، گواهینامه ی NSF را می دهد.

  1. اطمینان از بهداشتی بودن قطعات و اجزا

مواد خامی که در تولید قطعات دستگاه های تصفیه آب استفاده می شوند، از اهمیت بالایی برخوردارند. این مواد خام نباید واکنش پذیر باشند و باعث ورود  مواد شیمیایی مضر به آب شوند یا زمینه را برای رشد و تولید این مواد در آب فراهم کنند. NSF محصول را از این منظر مورد آزمایش قرار می دهد تا اطمینان دهد آیا مواد خامی که برای تولید اجزا و قطعات در دستگاه به کار رفته Food Grade است یا خیر (یعنی آیا برای مصارف خوراکی و بهداشتی، مناسب است و باعث اضافه شدن مواد مضر به آب نمی شود؟). در صورتی که پاسخ مثبت بود، گواهینامه ی مذبور به شرکت تولید کننده ی دستگاه داده می شود.

c5 ea89200589cf294dc819394f8cb61678 1

  1. اطمینان کیفی

بررسی دیگری که NSF روی دستگاه های تصفیه آب انجام می دهد، بررسی ساختاری است؛ یعنی سازمان محصول را از نظر ساختاری نیز مورد بررسی قرار می دهد. معنی دقیق تر این بررسی اینگونه است که سازمان محصول را از همه ی زوایا بررسی  می کند تا اطمینان داده، شرکت برای سود بیشتر از گوشه و کنار محصول نزده باشد، کیفیت را پایین تر نیاورده باشد، از مواد خام درجه ی چندم برای تولید قطعات مهم و حیاتی دستگاه استفاده نکرده باشد و… . این بررسی ها از سوی NSF به صورت سالانه صورت می گیرد تا این اطمینان حاصل شود که امسال نسبت به پارسال، شرکت همچنان از رویه ی یکسانی استفاده می کند و قطعات نیز همچنان مورد تایید و استاندارد اند.