فیلتر ممبران یکی از فیلترهای اصلی مورد استفاده در دستگاه های تصفیه آب است. ممبران ورقه های نازکی از غشاء نیمه تراوا است که از منافذ بسیار ریزی برخوردار است. اندازه این منافذ بنا به کاربردهای مختلف در انواع دستگاه های تصفیه آب متفاوت است. با عبور پرفشار آب از این فیلتر، آلاینده های مختلف آب مانند فلزات سنگین، کلر، میکروارگانیسم ها و … تصفیه می شوند.

فیلترهای ممبران براساس اندازه منافذشان دارای 4 نوع هستند:

فیلتر ممبران مایکرو فیلتراسیون، اولترا فیلتراسیون، نانو فیلتراسیون و اسمز معکوس.

فیلترهای ممبران به کار رفته در دستگاه های تصفیه آب اسمز معکوس دارای کوچکترین منافذ هستند. اندازه این منافذ تنها قدری بزرگتر از مولکول های آب است. بنابراین نمک و میکروارگانیسم ها از آن ها عبور نمی کنند. شکل زیر اندازه منافذ و ابعاد ذرات دیگر را نشان می دهد.

زلال آب

چرا از فیلتر ممبران در دستگاه تصفیه آب استفاده می شود؟

ممبران یکی از کاراترین فیلترها برای تصفیه آب است. این فیلتر به ناخالصی هایی که سایر فیلترها قادر به تصفیه شان نیستند مانند کلر، باکتری ها، ویروس ها و… اجازه ی عبور نمی دهد.

انواع فیلترهای ممبران به کار رفته در دستگاه های تصفیه آب

ممبران دارای انواع مختلفی است. در تصویر زیر میزان درجه ی تصفیه 4 نوع ممبران نشان داده شده است.

زلال آب

 

فیلتر ممبران مایکرو فیلتراسیون (MF) چیست؟

میانگین قطر منافذ این نوع ممبران 1/0 میکرون است. این منافذ از قطر 05/0 تا 5 میکرون متغیر هستند. ممبران مایکرو فیلتراسیون قادر است تا انواع انگل های آب را از بین ببرد اما نمی تواند باکتری ها و ویروس ها را فیلتر کند. از این فیلتر معمولا در صنایع غذایی برای پردازش فراورده های لبنی و آبمیوه ها استفاده می شود.

فیلتر ممبران اولترا فیلتراسیون (UF) چیست؟

منافذ این نوع فیلتر به طور متوسط دارای قطر 02/0 میکرون هستند و اندازه آن ها از 001/0 تا 05/0 میکرون متغیر است. این فیلتر علاوه بر انگل ها، باکتری ها و ویروس ها را نیز تصفیه می کند. استفاده از این فیلتر برای کسانی مناسب است که می خواهند میکروب ها و عوامل بیماری زا را از آب شرب خود حذف کنند.

ممبران اولترا فیلتراسیون نتایج بهتری را نسبت به فیلتر UV یا فرابنفش رقم می زند. چرا که فیلتر UV میکروب ها و آلرژن ها را غیرفعال می کند اما از بین نمی برد. در حالی که فیلتر ممبران آن ها را از آب حذف می کند.

فیلتر ممبران نانو فیلتراسیون (NF) چیست؟

این نوع فیلتر ممبران نیز دارای منافذی با میانگین قطر 001/0 میکرون است که از اندازه آن ها از 008/0 تا 01/0 میکرون متغیر است. حفره های این فیلتر کمی از مولکول نمک بزرگتر است. بنابراین نمک و نمک های کلسیم مانند کلسیم کربنات می توانند از این فیلتر عبور کنند.

این فیلتر سختی آب را از بین می برد و علاوه بر ویروس ها و میکروب ها، فلزات سنگین مانند آرسنیک و کادمیوم را نیز فیلتر می کند.

فیلتر ممبران اسمز معکوس (RO) چیست؟

این فیلتر دارای ریزترین منافذ در بین انواع فیلترهای ممبران است. میانگین قطر این منافذ 0005/0 میکرون است که تنها کمی بزرگتر از مولکول های آب است. این حفره ها از مولکول های نمک ها و سدیم کلرید کوچکتر است. بنابراین هیچ ماده ای جز آب امکان عبور از این فیلتر را ندارد و حتی قادر است تا آب دریا را بطور کامل تصفیه و به آب گوارا تبدیل کند.