راهنمای عیب یابی و رفع اشکال دستگاه تصفیه آب خانگی

شرکت زلال آب – تصفیه آب شیراز به عنوان یکی از متولیان حوزه تصفیه آب جهت اطلاع رسانی به کاربران گرامی جدولی از عیوب احتمالی و چگونگی رفع اشکال آن تهیه نموده که به تشریح آورده شده است.

جدول زیر شامل معمول ترین عيوب و ايراداتی است كه امکان وقوع آن ها در دستگاه تصفیه آب خانگی وجود دارند. در ستون دلايل احتمالي ، عمومی ترین عللل بروز عیب ذكر شده و به ترتيب اولويت بيان شده است و در ستون رفع عیب ، نحوه برطرف كردن مشکل توضيح داده شده است.

تذکر مهم:

مشترک گرامی، در طول مدت گارانتی، در صورت بروز اشکال برای دستگاه ، مصرف کنندگان از پرداخت هر گونه هزینه ای بابت تعمیرات معاف می باشند و چنانچه در طول مدت گارانتی ، دستگاه توسط افراد غیر مجاز، تعمیر شود، طبق ضوابط، دستگاه از شرایط گارانتی خارج خواهد شد.

لذا توصیه اکید می شود در طول مدت گارانتی در صورت بروز اشکال، با شرکت تماس حاصل نمایید. اما جهت اطلاع رسانی به کاربران گرامی جدولی تهیه شده که می توانید از آن جهت رفع اشکالات دستگاه استفاده کنید و یا در صورت نیاز با شرکت تماس حاصل فرمایید.

 

عیبدلایل احتمالیرفع عیب
قطع شدن آب خروجی
یا
خروج آب با فشار کم

1. شیر ورودی بسته است.
2 . شیر قطع روی تانک در حالت بسته است.
3 . شیر برقی خراب است.
4.یک یا تعدادی از فیلتر ها کیپ شده است.
5 . پمپ فشار لازم را تامین نمی کند.
6 .فیلتر ممبران دستگاه کیپ شده است.
7 . گرفتگی شیر برداشت روی سینک
8 .فشار هوا در منبع تحت فشار مناسب نیست.
1 .شیر را باز کنید.
2 . شیر را باز کنید.
3 . شیر برقی را تست کنید.
4.فیلترها را به ترتیب چک کنید هر کدام کیپ شده، تعویض کنید.
5 .فشار پمپ را بوسیله گیج اندازه بگیرید ، اگر از 100 psl کمتر بود آنرا تعویض کنید.
6 . ممبران را تعویض کنید ، اگر ممبران زودتر از موعد کیپ شده است علت را بررسی کنید.
7 . گرفتگی را برطرف کنید.
8 .فشار هوا را بوسیله گیج اندازه بگیرید ، اگر بین 7 تا 10 psi نبود، آنرا تنظیم کنید.
نشتی آب از درپوش محفظه ها

1 . محفظه ها خوب بسته نشده اند.
2 . اورینگ ( واشر های لاستیکی ) هوزینگ در محل خود قرار ندارند.
3 . اورینگ ها معیوب هستند.
4.محفظه ها ترک خورده اند.
1 . محفظه ها را با آچار مخصوص محکم کنید.
2 .واشرها را در محل خود قرار دهید.
3 .اورینگ ها را با روغن خوراکی و بهداشتی چرب کرده در محل خود قرار دهید یا در صورت نیاز تعویض کنید.
4.محفظه ها را تعویض کنید.
پمپ کار نمی کند.

1 .ترانس دستگاه سوخته یا نیم سوز است.
2 . فشار آب ورودی کم است.
3 .سوئیچ قطع فشار پایین معیوب است.
4 . سوئیچ قطع فشار بالا معیوب است.
5 .پمپ سوخته است.
1 .ترانس را تست کنید و در صورت نیاز تعویض کنید.
2- فشار آب ورودی را چک کنید، حداقل باید ۳ یا ۴ بار باشد.
3- سوئیچ را از دستگاه جدا کنید، برق را یکسره کنید. اگر پمپ روشن شد، سوئیچ را تعویض کنید.
4-سوئیچ را از دستگاه جدا کنید، برق را یکسره کنید. اگر پمپ روشن شد، سوئیچ را تعویض کنید.
5 . پمپ را تعویض کنید.


پمپ کار می کند ولی آب تصفیه شده تولید نمی شود.

1 . ممبران RO کیپ شده است.
2 .سوئیچ قطع فشار پایین معیوب است.
3 .زانویی ممبران کیپ شده است.
1 .ممبران را تعویض کنید.
2 .سوئیچ را تست کنید در صورت معیوب بودن ، تعویض کنید.
3 . زانویی را تعویض کنید.
پمپ بصورت متناوب ، روشن وخاموش می شود.1 .فشار آ ب ورودی کم است.
2 .فیلتر های پیش تصفیه کیپ شده
3 .سوئیچ high pressure نیاز به تنظیم یا تعویض دارد.
4 . سوئیچ low pressure معیوب است.
1 .فشار آب ورودی را به حداقل 3 الی 4 بار(bar) برسانید.
2 .فیلتر ها را تعویض کنید.
3 .سوئیچ را تست کنید ، در صورت نیاز تنظیم یا تعویض کنید.
4 .سوئیچ را تست کنید ، در صورت نیاز تنظیم یا تعویض کنید.
آب یکسره وارد فاضلاب می شود.1 . شیر برقی معیوب است.
2 .شیر یکطرفه زانویی ممبران معیوب است.
3 . سوئیچ high pressure معیوب است.
1 .شیر برقی مذکور را تست و در صورت نیاز تعویض کنید.
2 .شیر را بررسی و در صورت نیاز تعوض کنید.
3 . سوئیچ را تست و در صورت نیاز تعویض کنید.
خروجی فاضلاب قطع شده است.1 . محدود کننده فاضلاب کیپ شده است.
2 .زانویی یکطرفه ممبران کیپ شده است.
1 . محدود کننده را تعویض کنید.


2 . زانویی را تعویض کنید.
ممبران دستگاه سریع کیپ می شود.1.خروجی فاضلاب قطع شده است.1 . محدود کننده را تعویض کنید.
2 . زانویی ممبران را تعویض کنید.

پمپ دستگاه یکسره کار

می کند.
1 .سوئیچ high pressure معیوب است.
2 .فشار هوای داخل تانک کم است.
3 .شیر یکطرفه زانویی معیوب است.
4 . فشار پمپ کم است.
1 .سوئیچ را تست کنید ، در صورت نیاز تعویض کنید.
2 . فشار را به میزان درج شده روی تانک برسانید.
3 . شیر یکطرفه را تست و در صورت نیاز تعویض کنید.
4 .ماکزیمم فشار پمپ را اندازه بگیرید و در صورت افت فشار از میزان درج شده روی آن ، تعویض کنید.
آب به اندازه کافی در تانک تحت فشار ذخیره نمی شود.1 . فشار هوای داخل تانک ذخیره زیاد است.


2 . دبی آب تصفیه شده کم است.
1 . فشار هوای آن را بوسیله گیج اندازه بگیرید ، باید مطابق آنچه بر روی تانک درج شده باشد. در غیر این صورت تنظیم کنید.

آب خروجی شیری رنگ است یا حاوی حباب های ریز است.
1 . وجود هوا در سیستم.


2 .فشار بالای تانک تحت فشار.
1 . در ابتدای نصب وجود هوا در سیستم طبیعی است و پس از یک الی دو هفته حباب ها ناپدید خواهند شد.
2 .فشار تانک را با گیج اندازه گیری کرده و در صورت لزوم آن را تنظیم کنید.