ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

برچسب: منابع آب

فروختن آب

فروختن آب در دوره قاجار

Selling water in the Qajar era فروختن آب در دوره قاجار مسئله بحران آب و عدم وجود آب آشامیدنی کافی،…